data ends
code segment
start: mov ax,data
880| 968| 412| 613| 591| 384| 206| 77| 481| 582|