data ends
code segment
start: mov ax,data
50| 311| 673| 968| 583| 723| 922| 441| 407| 508|