data ends
code segment
start: mov ax,data
182| 882| 189| 959| 803| 172| 976| 179| 459| 221|